Associated Press-stilguiden kommer inte längre att använda 'internet'

En vändpunkt i denna stora grammatiska strid

I sommar kommer många traditionella medier att överge en sista rest av gammal teknikjournalistik: det kapitaliserade 'Internet'. Associated Presshar meddelatatt dess mycket inflytelserika stilguide kommer att uppdateras i år för att kräva att 'internet' hålls gemener. Webben'kommer också att vara små bokstäver'i alla fall.' Ja, det betyder att internetets grammatiska tyranni som ett substantiv nästan är död. Ändringarna träder i kraft den 1 juni när AP publicerar 2016-upplagan av sin Stylebook.Många tidningar och webbplatser - inklusive den här - baserar sina stilguider på AP.Gränsenhar dock aldrig kapitaliserat internet. (Enligt vår interna stilguide: 'Internet, definitivt inte internet. ')Idén att behandla internet som ett substantiv uppstod från början av internetkommunikation. Som vissa hävdar är skillnaden att internet vi känner till och använder idag bara är ett internet av många möjliga internet. Det händer precis så att internet vi använder också kallas internet. Det är som solen som vi kretsar kring och solen i ett annat planetsystem. I båda fallen, när AP nu avbryter i denna feberfyllda grammatiska strid, kommer det troligen bara att finnas några kvarhållningar kvar som bär internetets banner.